target=_parent>Ubuntu/Linux - Grunder [för mobila webläsare]
In English (experimental automated translation):


Vilken
metod för att reparera GRUB skall man använda?
[x]

Om man använder Ubuntu version 9.04 eller tidigare rekommenderas att man använder Ubuntu Live-CD version 9.04 eller tidigare och förfar enligt punkt 1 ovan. Man kommer då att ominstallera GRUB Legacy.

Om man nyinstallerat Ubuntu version 9.10 eller senare bör man använda någon av metoderna beskrivna under punkt 2 ovan. GRUB2 kommer då att ominstalleras.

Har man uppgraderat till Ubuntu version 9.10 använder systemet fortfarande GRUB Legacy och det rekommenderas att man använder en Live-CD med version 9.04 eller tidigare och reparerar GRUB enligt punkt 1 ovan. GRUB Legacy kommer d?att ominstalleras.

Är man osäker vilken version av GRUB man har installerad kan man få vissa tips i den nedre röda ramen i länken under punkt 1.

OBS! Sidan har ny adress:
http://e-dog.info/t/63/doc/ubu_nav.php
Var vänlig uppdatera ert bokmärke.